Russian - Punjabi Translation

Facing difficulties in understanding Russian, Punjabi words or phrases? Now you can easily communicate or understand Punjabi with our Instant Russian to Punjabi translator tool.


Typing "Как дела?" will be translated into Punjabi as "ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?"

0/ 700

Search in Google for quick result --> Translate Russian to Punjabi Languik

Common Russian phrases and their meanings in Punjabi

Russian to Punjabi Greetings and farewell phrases

In Russian In Punjabi
Здравствуй, друг ਹੈਲੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ
Как дела? ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ?
Доброе утро ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ
Добрый день ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
Спокойной ночи ਸ਼ੁਭ ਰਾਤ
Привет ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
Давно не виделись ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ
Спасибо ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
Добро пожаловать ਸੁਆਗਤ ਹੈ
Чувствуй себя как дома! ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ!
Хорошего дня! ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਹੋ!
До скорого! ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ!
Удачной поездки! ਯਾਤਰਾ ਸੁੱਖਦ ਹੋਵੇ!
я должен идти ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ
Я скоро вернусь! ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ!

Russian to Punjabi Romance and love phrases

In Russian In Punjabi
Вы свободны завтра вечером? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ?
Я хотел бы пригласить вас на ужин ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ
Ты выглядишь прекрасно! ਤੂੰ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ!
У тебя красивое имя ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ
Вы можете мне больше рассказать о себе? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ?
Ты женат? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋ?
У меня никого нет ਮੈਂ ਕਵਾਰਾ ਹਾਂ
Я женат ਮੈਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ
Могу я взять твой номер телефона? ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?
У тебя есть твои фотографии? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ?
Ты мне нравишься ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ
я тебя люблю ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
Ты особенный! ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ!
Ты выйдешь за меня? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋਗੇ?
Мое сердце говорит на языке любви ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ

Russian to Punjabi Wishes and Introduction phrases

In Russian In Punjabi
С Пасхой ਹੈਪੀ ਈਸਟਰ
С новым годом! ਨਵਾ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ!
Счастливых праздников! ਛੁੱਟੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ!
Удачи! ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ!
С днем ​​рождения! ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ!
Поздравляю! ਵਧਾਈਆਂ!
С наилучшими пожеланиями! ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ!
Какое у тебя имя? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
Меня зовут (Джейн Доу) ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ (ਜੇਨ ਡੋ)
Рад встрече! ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਅੱਛਾ ਲਗਿਆ!
Откуда ты? ਤੁਸੀ ਕਿੱਥੋ ਹੋ?
Я из (США) ਮੈਂ (ਯੂ.ਐਸ.) ਤੋਂ ਹਾਂ
Вам здесь нравится? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਸੰਦ ਹੈ?
Это мой муж ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ
Это моя жена ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ

Russian to Punjabi Emergency phrases

In Russian In Punjabi
Помощь! ਮਦਦ ਕਰੋ!
Останавливаться! ਰੂਕੋ!
Огонь! ਅੱਗ!
Вор! ਚੋਰ!
Бегать! ਰਨ!
Вызовите полицию! ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ!
Вызовите врача! ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ!
Вызовите скорую! ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ!
Ты в порядке? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?
я болен ਮੈਂ ਠੀਕ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
Где ближайшая аптека? ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
Успокаивать! ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ!
Вы будете в порядке! ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ!
Можешь мне помочь? ਕੀ ਤੁਸੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ?
Я могу вам помочь? ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸੱਕਦਾ ਹਾਂ?

Russian to Punjabi Hotel, Restaurant, Shopping phrases

In Russian In Punjabi
У меня есть бронь (на комнату) ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ (ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਲਈ)
Есть ли у вас свободные номера? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
С душем / С ванной ਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ / ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ
Я хочу номер для некурящих ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
Какая плата за ночь? ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਤ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ?
Я здесь по делам / в отпуске ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ/ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹਾਂ
Вы принимаете кредитные карты? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ?
Сколько это будет стоить? ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲ ਹੋਵੇਗਾ?
Как называется это блюдо? ਇਸ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
Это очень вкусно! ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਆਦੀ ਹੈ!
Сколько это стоит? ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ?
я всего лишь смотрю ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ
У меня нет сдачи ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ
Это слишком дорого ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ
Дешевый ਸਸਤੇ

Russian to Punjabi Daily routine phrases

In Russian In Punjabi
Который сейчас час? ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ?
Дайте мне это! ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ!
Уверены ли вы? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ?
Мороз (погода) ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ (ਮੌਸਮ)
Холодно (погода) ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੈ (ਮੌਸਮ)
Вам нравится это? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
Мне это и вправду нравится! ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ!
Я хочу есть ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ
я испытываю жажду ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ
Он веселый ਉਹ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਹੈ
Утром ਸਵੇਰੇ ਵਿੱਚ
Вечером ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
Ночью ਰਾਤ ਨੂੰ
Торопиться! ਜਲਦੀ ਕਰੋ!
Это мило! ਵਧਿਆ ਹੈ!

How does this Russian to Punjabi translation tool works?

This Russian to Punjabi tool uses the world's best machine algorithm powered by Google, Microsoft, and Yandex. When you write Russian text in the input box and click the translate button, a request is sent to the Translation engine(a computer program) that translates Russian text to Punjabi text.

It is an automated process and doesn't have any human involvement making it secure and privacy-friendly. So, it means Your information cannot be accessed or viewed by any Individual.

Who can use this free online Russian to Punjabi translator?

According to Wikipedia Russian is spoken by speakers. Most of the Russian speakers are located in the . While Punjabi is spoken by speakers. Most of the Punjabi speakers are located in the . This Russian to Punjabi translator can be used by anyone that includes individuals (like students, teachers), professionals (like doctors, engineers, content writers & bloggers), or a company of any size. However, being an automated Punjabi translation tool, there are some restrictions. It can't be used for legal purposes. Legal translations should be done by a human translator.

Importance of language converter for Russian speakers.

With the spread of the internet, the world has become a global village, where we interact with different language speakers. It becomes difficult for Russian speakers to communicate with Punjabi speakers. We have created this free Russian to Punjabi translator to provide you with a quick solution to your language barrier.

Why use Languik free Russian to Punjabi converter

  1. Easy to use
  2. Fast and Secure
  3. Most accurate
  4. Share Directly to social chat
  5. Translate to 100+ languages

Frequently Asked Questions (FAQ) about Russian translation tool

Is this Russian to Punjabi translation free?

Yes, this Russian to Punjabi translation tool is completely free. It is very useful If you need to quickly translate Russian to Punjabi without the help of a human.

How can I do Punjabi to Russian Translation?

Click on this, a page will open. Enter your Punjabi text, Click with the mouse on the translate button and you will get Punjabi translation in the Output Box.

Where can I use Russian to Punjabi Translation?

This automated Russian to Punjabi translation can be used to translate Russian book pages, poetry, tattoos text, letters and chat with your friends who can't speak or understand Punjabi language. It can also be used for any purpose that doesn't involve any legalities. Important Russian Documents that involve any kind of legalities, We recommend using Certified Russian to Punjabi Human translator.

Can I use this Russian to Punjabi Translator on my mobile?

Yes! You can easily use Russian to Punjabi translator on mobile. Languik Russian translation tool layout adjusts nicely on every device and thus can be used on devices ranging from simple mobile to Desktop devices.

How can I translate words in Russian to Punjabi words?

You can easily translate words from Russian into Punjabi by writing Russian words in the input box and clicking the translate button. You will instantly get the Punjabi meaning of the Russian word in the output box.

Featured Language Translations

Russian to Afrikaans translator Russian to Albanian translator Russian to Amharic translator Russian to Arabic translator Russian to Armenian translator Russian to Assamese translator Russian to Aymara translator Russian to Azerbaijani translator Russian to Bambara translator Russian to Basque translator Russian to Belarusian translator Russian to Bengali translator Russian to Bhojpuri translator Russian to Bosnian translator Russian to Bulgarian translator Russian to Catalan translator Russian to Cebuano translator Russian to Chichewa translator Russian to Chinese (Simplified) translator Russian to Chinese (Simplified) translator Russian to Chinese (Traditional) translator Russian to Corsican translator Russian to Croatian translator Russian to Czech translator Russian to Danish translator Russian to Divehi translator Russian to Dogri translator Russian to Dutch translator Russian to English translator Russian to Esperanto translator Russian to Estonian translator Russian to Ewe translator Russian to Filipino translator Russian to Finnish translator Russian to French translator Russian to Frisian translator Russian to Galician translator Russian to Ganda translator Russian to Georgian translator Russian to German translator Russian to Greek translator Russian to Guarani translator Russian to Gujarati translator Russian to Haitian Creole translator Russian to Hausa translator Russian to Hawaiian translator Russian to Hebrew translator Russian to Hindi translator Russian to Hmong translator Russian to Hungarian translator Russian to Icelandic translator Russian to Igbo translator Russian to Iloko translator Russian to Indonesian translator Russian to Irish Gaelic translator Russian to Italian translator Russian to Japanese translator Russian to Javanese translator Russian to Kannada translator Russian to Kazakh translator Russian to Khmer translator Russian to Kinyarwanda translator Russian to Konkani translator Russian to Korean translator Russian to Krio translator Russian to Kurdish (Kurmanji) translator Russian to Kurdish (Sorani) translator Russian to Kyrgyz translator Russian to Lao translator Russian to Latin translator Russian to Latvian translator Russian to Lingala translator Russian to Lithuanian translator Russian to Luxembourgish translator Russian to Macedonian translator Russian to Maithili translator Russian to Malagasy translator Russian to Malay translator Russian to Malayalam translator Russian to Maltese translator Russian to Maori translator Russian to Marathi translator Russian to Meiteilon (Manipuri) translator Russian to Mizo translator Russian to Mongolian translator Russian to Myanmar (Burmese) translator Russian to Nepali translator Russian to Northern Sotho translator Russian to Norwegian translator Russian to Odia (Oriya) translator Russian to Oromo translator Russian to Pashto translator Russian to Persian translator Russian to Polish translator Russian to Portuguese translator Russian to Punjabi translator Russian to Quechua translator Russian to Romanian translator Russian to Samoan translator Russian to Sanskrit translator Russian to Scots Gaelic translator Russian to Serbian translator Russian to Sesotho translator Russian to Shona translator Russian to Sindhi translator Russian to Sinhala translator Russian to Slovak translator Russian to Slovenian translator Russian to Somali translator Russian to Spanish translator Russian to Sundanese translator Russian to Swahili translator Russian to Swedish translator Russian to Tajik translator Russian to Tamil translator Russian to Tatar translator Russian to Telugu translator Russian to Thai translator Russian to Tigrinya translator Russian to Tsonga translator Russian to Turkish translator Russian to Turkmen translator Russian to Twi translator Russian to Ukrainian translator Russian to Urdu translator Russian to Uyghur translator Russian to Uzbek translator Russian to Vietnamese translator Russian to Welsh translator Russian to Xhosa translator Russian to Yiddish translator Russian to Yoruba translator Russian to Zulu translator