English - Hmong Translation

Facing difficulties in understanding English, Hmong words or phrases? Now you can easily communicate or understand Hmong with our Instant English to Hmong translator tool.


Typing "How are you?" will be translated into Hmong as "Koj nyob li cas?"

0/ 700

Search in Google for quick result --> Translate English to Hmong Languik

Common English phrases and their meanings in Hmong

English to Hmong Greetings and farewell phrases

In English In Hmong
Hello my friend Nyob zoo tus phooj ywg
How are you? Koj nyob li cas?
Good morning Nyob zoo sawv ntxov
Good afternoon Nyob zoo tav su
Good night Nyob zoo os
Hello Nyob zoo
Long time no see Ntev mus tsis pom
Thank you Ua tsaug
Welcome Zoo siab txais tos
Make yourself at home! Ua koj tus kheej hauv tsev!
Have a nice day! Muaj ib hnub zoo!
See you later! Pom koj tom qab!
Have a good trip! Muaj kev mus ncig zoo!
I have to go Kuv yuav tsum mus
I will be right back! Kuv yuav rov qab!

English to Hmong Romance and love phrases

In English In Hmong
Are you free tomorrow evening? Koj puas nyob tag kis yav tsaus ntuj?
I would like to invite you to dinner Kuv xav caw nej noj hmo
You look beautiful!  Koj saib zoo nkauj!
You have a beautiful name Koj muaj lub npe zoo
Can you tell me more about you? Koj puas tuaj yeem qhia kuv ntxiv txog koj?
Are you married? Koj puas tau sib yuav?
I'm single Kuv nyob ib leeg
I'm married Kuv yuav txiv
Can I have your phone number? Kuv puas tuaj yeem muaj koj tus lej xov tooj?
Do you have any pictures of you? Koj puas muaj duab?
I like you kuv nyiam koj
I love you kuv hlub koj
You're very special! Koj tshwj xeeb heev!
Would you marry me? Koj puas yuav kuv?
My heart speaks the language of love Kuv lub siab hais lus ntawm kev hlub

English to Hmong Wishes and Introduction phrases

In English In Hmong
Happy Easter Zoo siab Easter
Happy new year! Nyob zoo xyoo tshiab!
Happy Holidays! Zoo siab hnub so!
Good luck! Hmoov zoo!
Happy birthday! Zoo siab hnub yug!
Congratulations! Nrog koj zoo siab!
Best wishes! Zoo siab txais tos!
What's your name? Koj lub npe hu li cas?
My name is (Jane Doe) Kuv lub npe yog (Jane Doe)
Nice to meet you! Zoo siab tau ntsib koj!
Where are you from? Koj nyob qhov twg?
I'm from (U.S) Kuv tuaj ntawm (US)
Do you like it here? Koj puas nyiam ntawm no?
This is my husband Nov yog kuv tus txiv
This is my wife Nov yog kuv tus poj niam

English to Hmong Emergency phrases

In English In Hmong
Help! Pab!
Stop! Nres!
Fire! Hluav taws!
Thief! Tub sab!
Run! Khiav!
Call the police! Hu rau tub ceev xwm!
Call a doctor! Hu rau tus kws kho mob!
Call the ambulance! Hu lub tsheb thauj neeg mob!
Are you okay? Koj puas nyob zoo?
I feel sick Kuv mob
Where is the closest pharmacy? Lub tsev muag tshuaj nyob qhov twg?
Calm down! Ua siab ntev!
You will be okay! Koj yuav ua li cas!
Can you help me? Koj puas tuaj yeem pab kuv?
Can I help you? Kuv puas tuaj yeem pab koj?

English to Hmong Hotel, Restaurant, Shopping phrases

In English In Hmong
I have a reservation (for a room) Kuv muaj booking (rau ib chav)
Do you have rooms available? Koj puas muaj chav nyob?
With shower / With bathroom Nrog da dej / Nrog chav dej
I would like a non-smoking room Kuv xav tau chav tsis haus luam yeeb
What is the charge per night? Tus nqi ib hmo yog dab tsi?
I'm here on business /on vacation Kuv nyob ntawm no ntawm kev lag luam / so haujlwm
Do you accept credit cards? Koj puas txais credit cards?
How much will it cost? Nws yuav raug nqi npaum li cas?
What's the name of this dish? Cov tais no lub npe hu li cas?
It is very delicious! Nws qab heev!
How much is this? Qhov no ntau npaum li cas?
I'm just looking kuv saib xwb
I don't have change Kuv tsis muaj kev hloov
This is too expensive Qhov no yog kim heev
Cheap Pheej yig

English to Hmong Daily routine phrases

In English In Hmong
What time is it? Lub sijhawm twg?
Give me this! Muab qhov no rau kuv!
Are you sure? Koj puas paub tseeb?
It's freezing (weather) Nws yog khov (weather)
It's cold (weather) Nws txias (huab cua)
Do you like it? Koj puas nyiam nws?
I really like it! Kuv nyiam heev!
I'm hungry Kuv tshaib plab
I'm thirsty Kuv nqhis dej
He is funny Nws yog funny
In The Morning Thaum sawv ntxov
In the evening Hmo ntuj
At Night Hmo ntuj
Hurry up! Ceev faj!
That’s nice! Qhov zoo!

How does this English to Hmong translation tool works?

This English to Hmong tool uses the world's best machine algorithm powered by Google, Microsoft, and Yandex. When you write English text in the input box and click the translate button, a request is sent to the Translation engine(a computer program) that translates English text to Hmong text.

It is an automated process and doesn't have any human involvement making it secure and privacy-friendly. So, it means Your information cannot be accessed or viewed by any Individual.

Who can use this free online English to Hmong translator?

According to Wikipedia English is spoken by speakers. Most of the English speakers are located in the . While Hmong is spoken by speakers. Most of the Hmong speakers are located in the . This English to Hmong translator can be used by anyone that includes individuals (like students, teachers), professionals (like doctors, engineers, content writers & bloggers), or a company of any size. However, being an automated Hmong translation tool, there are some restrictions. It can't be used for legal purposes. Legal translations should be done by a human translator.

Importance of language converter for English speakers.

With the spread of the internet, the world has become a global village, where we interact with different language speakers. It becomes difficult for English speakers to communicate with Hmong speakers. We have created this free English to Hmong translator to provide you with a quick solution to your language barrier.

Why use Languik free English to Hmong converter

  1. Easy to use
  2. Fast and Secure
  3. Most accurate
  4. Share Directly to social chat
  5. Translate to 100+ languages

Frequently Asked Questions (FAQ) about English translation tool

Is this English to Hmong translation free?

Yes, this English to Hmong translation tool is completely free. It is very useful If you need to quickly translate English to Hmong without the help of a human.

How can I do Hmong to English Translation?

Click on this, a page will open. Enter your Hmong text, Click with the mouse on the translate button and you will get Hmong translation in the Output Box.

Where can I use English to Hmong Translation?

This automated English to Hmong translation can be used to translate English book pages, poetry, tattoos text, letters and chat with your friends who can't speak or understand Hmong language. It can also be used for any purpose that doesn't involve any legalities. Important English Documents that involve any kind of legalities, We recommend using Certified English to Hmong Human translator.

Can I use this English to Hmong Translator on my mobile?

Yes! You can easily use English to Hmong translator on mobile. Languik English translation tool layout adjusts nicely on every device and thus can be used on devices ranging from simple mobile to Desktop devices.

How can I translate words in English to Hmong words?

You can easily translate words from English into Hmong by writing English words in the input box and clicking the translate button. You will instantly get the Hmong meaning of the English word in the output box.

Featured Language Translations

English to Afrikaans translator English to Albanian translator English to Amharic translator English to Arabic translator English to Armenian translator English to Assamese translator English to Aymara translator English to Azerbaijani translator English to Bambara translator English to Basque translator English to Belarusian translator English to Bengali translator English to Bhojpuri translator English to Bosnian translator English to Bulgarian translator English to Catalan translator English to Cebuano translator English to Chichewa translator English to Chinese (Simplified) translator English to Chinese (Simplified) translator English to Chinese (Traditional) translator English to Corsican translator English to Croatian translator English to Czech translator English to Danish translator English to Divehi translator English to Dogri translator English to Dutch translator English to Esperanto translator English to Estonian translator English to Ewe translator English to Filipino translator English to Finnish translator English to French translator English to Frisian translator English to Galician translator English to Ganda translator English to Georgian translator English to German translator English to Greek translator English to Guarani translator English to Gujarati translator English to Haitian Creole translator English to Hausa translator English to Hawaiian translator English to Hebrew translator English to Hindi translator English to Hmong translator English to Hungarian translator English to Icelandic translator English to Igbo translator English to Iloko translator English to Indonesian translator English to Irish Gaelic translator English to Italian translator English to Japanese translator English to Javanese translator English to Kannada translator English to Kazakh translator English to Khmer translator English to Kinyarwanda translator English to Konkani translator English to Korean translator English to Krio translator English to Kurdish (Kurmanji) translator English to Kurdish (Sorani) translator English to Kyrgyz translator English to Lao translator English to Latin translator English to Latvian translator English to Lingala translator English to Lithuanian translator English to Luxembourgish translator English to Macedonian translator English to Maithili translator English to Malagasy translator English to Malay translator English to Malayalam translator English to Maltese translator English to Maori translator English to Marathi translator English to Meiteilon (Manipuri) translator English to Mizo translator English to Mongolian translator English to Myanmar (Burmese) translator English to Nepali translator English to Northern Sotho translator English to Norwegian translator English to Odia (Oriya) translator English to Oromo translator English to Pashto translator English to Persian translator English to Polish translator English to Portuguese translator English to Punjabi translator English to Quechua translator English to Romanian translator English to Russian translator English to Samoan translator English to Sanskrit translator English to Scots Gaelic translator English to Serbian translator English to Sesotho translator English to Shona translator English to Sindhi translator English to Sinhala translator English to Slovak translator English to Slovenian translator English to Somali translator English to Spanish translator English to Sundanese translator English to Swahili translator English to Swedish translator English to Tajik translator English to Tamil translator English to Tatar translator English to Telugu translator English to Thai translator English to Tigrinya translator English to Tsonga translator English to Turkish translator English to Turkmen translator English to Twi translator English to Ukrainian translator English to Urdu translator English to Uyghur translator English to Uzbek translator English to Vietnamese translator English to Welsh translator English to Xhosa translator English to Yiddish translator English to Yoruba translator English to Zulu translator