Telugu - Tigrinya Translation

Facing difficulties in understanding Telugu, Tigrinya words or phrases? Now you can easily communicate or understand Tigrinya with our Instant Telugu to Tigrinya translator tool.


Typing "మీరు ఎలా ఉన్నారు?" will be translated into Tigrinya as "ከመይ አለካ?"

0/ 700

Search in Google for quick result --> Translate Telugu to Tigrinya Languik

Common Telugu phrases and their meanings in Tigrinya

Telugu to Tigrinya Greetings and farewell phrases

In Telugu In Tigrinya
ఓ మిత్రమా ሰላም ዓርከይ
మీరు ఎలా ఉన్నారు? ከመይ አለካ?
శుభోదయం ከመይ ሓዲርኩም
శుభ మద్యాహ్నం ከመይ ውዒሎም
శుభ రాత్రి ልዋም ለይቲ
హలో ሰላም
చాలా కాలం గడిచిపోయింది ካብ ዘይንራኸብ ብዙሕ ገይርና
ధన్యవాదాలు የቕንየለይ
స్వాగతం እንኳዕ ደሓን መፁ
ఇది మీ ఇల్లే అనుకోండి! ንነብስኻ ኣብ ገዛኻ ግበር!
మంచి రోజు! ብሩኽ መዓልቲ!
తర్వాత కలుద్దాం! ጸኒሑ የራኽበና!
మంచి ప్రయాణం! ሰናይ ጉዕዞ ይግበረልኩም!
నేను వెళ్ళాలి ክኸይድ ኣለኒ።
నేను మళ్ళీ వస్తాను! ብቕጽበት ክምለስ እየ!

Telugu to Tigrinya Romance and love phrases

In Telugu In Tigrinya
రేపు సాయంత్రం మీరు ఖాళీగా ఉన్నారా? ጽባሕ ምሸት ናጻ ዲኻ?
నేను మిమ్మల్ని భోజనానికి ఆహ్వానించాలనుకుంటున్నాను ናብ ድራር ክዕድመኩም ይፈቱ
మీరు అందంగా ఉన్నారు! ጽብቕቲ ትመስል!
మీకు అందమైన పేరు ఉంది ጽቡቕ ስም ኣለካ
మీరు మీ గురించి మరింత చెప్పగలరా? ብዛዕባኻ ዝያዳ ክትነግረኒ ትኽእል ዲኻ?
నీకు పెళ్లి అయ్యిందా? ዝተመርዓኻ ዲኻ?
నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను ኣነ ንጽል እየ
నాకు పెళ్లి అయ్యింది ኣነ በዓል ሓዳር እየ
నేను మీ ఫోన్ నంబర్ పొందవచ్చా? ቁጽሪ ተሌፎንካ ክህልወኒ ይኽእል ድዩ?
మీ దగ్గర ఏదైనా చిత్రాలు ఉన్నాయా? ስእሊ ኣለኩም ዶ?
నువ్వంటే నాకు ఇష్టం ተመቺካኒ
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను የፍቅረኪ እየ
మీరు చాలా ప్రత్యేకమైనవారు! ብጣዕሚ ፍልይቲ ኢኻ!
మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటారా? ምተመርዓኻኒ ዶ?
నా హృదయం ప్రేమ భాష మాట్లాడుతుంది ልበይ ቋንቋ ፍቕሪ እዩ ዝዛረብ

Telugu to Tigrinya Wishes and Introduction phrases

In Telugu In Tigrinya
ఈస్టర్ శుభాకాంక్షలు ርሑስ በዓል ፋሲካ
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు! ርሑስ ሓዱሽ ዓመት!
శుభ శెలవుదినాలు! ርሑስ በዓል!
అదృష్టం! ፅቡቕ ዕድል!
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు! እንኳዕ ተወለድካ!
అభినందనలు! እንቋዕ ሓጎሰካ!
శుభాకాంక్షలు! ሰናይ ትምኒት!
మీ పేరు ఏమిటి? ሽምካ መን እዩ?
నా పేరు (జేన్ డో) ኣነ (ጄን ዶይ) ይበሃል
మిమ్ములని కలసినందుకు సంతోషం! ስለዝረኸብኩኻ ሕጉስ እየ!
నువ్వు ఎక్కడ నుంచి వచ్చావు? ካበይ ኢኻ መፂኻ?
నేను (U.S) నుండి వచ్చాను ኣነ ካብ (U.S) እየ
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? ኣብዚ ትፈትዎ ዲኻ?
ఇతను నా భర్త እዚ በዓል ቤተይ እዩ።
ఇది నా భార్య እዚኣ እያ ሰበይተይ

Telugu to Tigrinya Emergency phrases

In Telugu In Tigrinya
సహాయం! ሓገዝ!
ఆపు! ጠጠው በል!
అగ్ని! ሓዊ!
దొంగ! ሰራቒ!
పరుగు! ጉየ!
పోలీసులకు కాల్ చేయండి! ናብ ፖሊስ ደውሉ!
వైద్యుడిని పిలవండి! ናብ ሓኪም ደውሉ!
అంబులెన్స్‌కి కాల్ చేయండి! ናብ ኣምቡላንስ ደውሉ!
మీరు బాగున్నారా? ደሓን ዲኻ?
నాకు వంట్లో బాలేదు ሕማም ይስምዓኒ።
దగ్గరి ఫార్మసీ ఎక్కడ ఉంది? እቲ ዝቐረበ ፋርማሲ ኣበይ ኣሎ?
శాంతించండి! ህድእ በሉ!
మీరు బాగానే ఉంటారు! ጽቡቕ ክትኮኑ ኢኹም!
మీరు నాకు సహాయం చేయగలరా? ክትሕግዙኒ ትኽእሉ ዶ?
నేను మీకు సహాయం చేయగలనా? ክሕግዘካ ይኽእል ድየ?

Telugu to Tigrinya Hotel, Restaurant, Shopping phrases

In Telugu In Tigrinya
నాకు రిజర్వేషన్ ఉంది (గది కోసం) ዕቑባ ኣለኒ (ንሓደ ክፍሊ)
మీకు గదులు అందుబాటులో ఉన్నాయా? ክፍልታት ኣለኩም ድዩ?
షవర్ తో / బాత్రూమ్ తో ምስ ሻወር / ምስ ሽቓቕ
నేను ధూమపానం చేయని గదిని కోరుకుంటున్నాను ሽጋራ ዘይትክኽ ክፍሊ ምደለኹ
ఒక రాత్రికి ఛార్జ్ ఎంత? ንሓንቲ ለይቲ ዝኽፈል ክፍሊት ክንደይ እዩ?
నేను వ్యాపారంలో / సెలవులో ఉన్నాను ኣብዚ ዘለኹ ብስራሕ /ብዕረፍቲ እየ
మీరు క్రెడిట్ కార్డులను అంగీకరిస్తారా? ናይ ክረዲት ካርድ ትቕበል ዲኻ?
ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ክንደይ ክኸፍል እዩ?
ఈ వంటకం పేరు ఏమిటి? እዚ ድስቲ እንታይ ይበሃል?
ఇది చాలా రుచికరమైనది! ብጣዕሚ ጥዑም እዩ!
ఇది ఎంత? እዚ ክንደይ እዩ?
నేను చూస్తున్నాను ኣነ ጥራይ እየ ዝጥምት ዘለኹ
నా దగ్గర మార్పు లేదు ለውጢ የብለይን።
ఇది చాలా ఖరీదైనది እዚ ኣዝዩ ክቡር እዩ።
చౌక ሕሳር

Telugu to Tigrinya Daily routine phrases

In Telugu In Tigrinya
ఇప్పుడు సమయం ఎంత? ሰዓት ክንደይ እዩ?
ఇది నాకు ఇవ్వండి! እዚ ሃበኒ!
మీరు చెప్పేది నిజమా? ርግጸኛ ዲኻ?
ఇది గడ్డకట్టే (వాతావరణం) በረድ እዩ (ኩነታት ኣየር)
ఇది చల్లగా ఉంది (వాతావరణం) ቁሪ እዩ (ኩነታት ኣየር)
నీకు నచ్చిందా? ትፈትዎ ዲኻ?
నాకు నిజంగా నచ్చింది! ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ!
నాకు ఆకలిగా ఉంది ጠሚየ ኣለኹ
నాకు దాహం వెెెెస్తోందిి ጽምኢ ኣለኒ።
అతను చాలా చిలిపి መስሓቕ እዩ።
ఉదయాన ኣብ ንግሆ
సాయంత్రం ምሸት ምሸት
రాత్రి సమయంలో ብለይቲ
త్వరగా! ቀልጥፍ!
అది బాగుంది! ጽቡቕ’ዩ!

How does this Telugu to Tigrinya translation tool works?

This Telugu to Tigrinya tool uses the world's best machine algorithm powered by Google, Microsoft, and Yandex. When you write Telugu text in the input box and click the translate button, a request is sent to the Translation engine(a computer program) that translates Telugu text to Tigrinya text.

It is an automated process and doesn't have any human involvement making it secure and privacy-friendly. So, it means Your information cannot be accessed or viewed by any Individual.

Who can use this free online Telugu to Tigrinya translator?

According to Wikipedia Telugu is spoken by speakers. Most of the Telugu speakers are located in the . While Tigrinya is spoken by speakers. Most of the Tigrinya speakers are located in the . This Telugu to Tigrinya translator can be used by anyone that includes individuals (like students, teachers), professionals (like doctors, engineers, content writers & bloggers), or a company of any size. However, being an automated Tigrinya translation tool, there are some restrictions. It can't be used for legal purposes. Legal translations should be done by a human translator.

Importance of language converter for Telugu speakers.

With the spread of the internet, the world has become a global village, where we interact with different language speakers. It becomes difficult for Telugu speakers to communicate with Tigrinya speakers. We have created this free Telugu to Tigrinya translator to provide you with a quick solution to your language barrier.

Why use Languik free Telugu to Tigrinya converter

  1. Easy to use
  2. Fast and Secure
  3. Most accurate
  4. Share Directly to social chat
  5. Translate to 100+ languages

Frequently Asked Questions (FAQ) about Telugu translation tool

Is this Telugu to Tigrinya translation free?

Yes, this Telugu to Tigrinya translation tool is completely free. It is very useful If you need to quickly translate Telugu to Tigrinya without the help of a human.

How can I do Tigrinya to Telugu Translation?

Click on this, a page will open. Enter your Tigrinya text, Click with the mouse on the translate button and you will get Tigrinya translation in the Output Box.

Where can I use Telugu to Tigrinya Translation?

This automated Telugu to Tigrinya translation can be used to translate Telugu book pages, poetry, tattoos text, letters and chat with your friends who can't speak or understand Tigrinya language. It can also be used for any purpose that doesn't involve any legalities. Important Telugu Documents that involve any kind of legalities, We recommend using Certified Telugu to Tigrinya Human translator.

Can I use this Telugu to Tigrinya Translator on my mobile?

Yes! You can easily use Telugu to Tigrinya translator on mobile. Languik Telugu translation tool layout adjusts nicely on every device and thus can be used on devices ranging from simple mobile to Desktop devices.

How can I translate words in Telugu to Tigrinya words?

You can easily translate words from Telugu into Tigrinya by writing Telugu words in the input box and clicking the translate button. You will instantly get the Tigrinya meaning of the Telugu word in the output box.

Featured Language Translations

Telugu to Afrikaans translator Telugu to Albanian translator Telugu to Amharic translator Telugu to Arabic translator Telugu to Armenian translator Telugu to Assamese translator Telugu to Aymara translator Telugu to Azerbaijani translator Telugu to Bambara translator Telugu to Basque translator Telugu to Belarusian translator Telugu to Bengali translator Telugu to Bhojpuri translator Telugu to Bosnian translator Telugu to Bulgarian translator Telugu to Catalan translator Telugu to Cebuano translator Telugu to Chichewa translator Telugu to Chinese (Simplified) translator Telugu to Chinese (Simplified) translator Telugu to Chinese (Traditional) translator Telugu to Corsican translator Telugu to Croatian translator Telugu to Czech translator Telugu to Danish translator Telugu to Divehi translator Telugu to Dogri translator Telugu to Dutch translator Telugu to English translator Telugu to Esperanto translator Telugu to Estonian translator Telugu to Ewe translator Telugu to Filipino translator Telugu to Finnish translator Telugu to French translator Telugu to Frisian translator Telugu to Galician translator Telugu to Ganda translator Telugu to Georgian translator Telugu to German translator Telugu to Greek translator Telugu to Guarani translator Telugu to Gujarati translator Telugu to Haitian Creole translator Telugu to Hausa translator Telugu to Hawaiian translator Telugu to Hebrew translator Telugu to Hindi translator Telugu to Hmong translator Telugu to Hungarian translator Telugu to Icelandic translator Telugu to Igbo translator Telugu to Iloko translator Telugu to Indonesian translator Telugu to Irish Gaelic translator Telugu to Italian translator Telugu to Japanese translator Telugu to Javanese translator Telugu to Kannada translator Telugu to Kazakh translator Telugu to Khmer translator Telugu to Kinyarwanda translator Telugu to Konkani translator Telugu to Korean translator Telugu to Krio translator Telugu to Kurdish (Kurmanji) translator Telugu to Kurdish (Sorani) translator Telugu to Kyrgyz translator Telugu to Lao translator Telugu to Latin translator Telugu to Latvian translator Telugu to Lingala translator Telugu to Lithuanian translator Telugu to Luxembourgish translator Telugu to Macedonian translator Telugu to Maithili translator Telugu to Malagasy translator Telugu to Malay translator Telugu to Malayalam translator Telugu to Maltese translator Telugu to Maori translator Telugu to Marathi translator Telugu to Meiteilon (Manipuri) translator Telugu to Mizo translator Telugu to Mongolian translator Telugu to Myanmar (Burmese) translator Telugu to Nepali translator Telugu to Northern Sotho translator Telugu to Norwegian translator Telugu to Odia (Oriya) translator Telugu to Oromo translator Telugu to Pashto translator Telugu to Persian translator Telugu to Polish translator Telugu to Portuguese translator Telugu to Punjabi translator Telugu to Quechua translator Telugu to Romanian translator Telugu to Russian translator Telugu to Samoan translator Telugu to Sanskrit translator Telugu to Scots Gaelic translator Telugu to Serbian translator Telugu to Sesotho translator Telugu to Shona translator Telugu to Sindhi translator Telugu to Sinhala translator Telugu to Slovak translator Telugu to Slovenian translator Telugu to Somali translator Telugu to Spanish translator Telugu to Sundanese translator Telugu to Swahili translator Telugu to Swedish translator Telugu to Tajik translator Telugu to Tamil translator Telugu to Tatar translator Telugu to Thai translator Telugu to Tigrinya translator Telugu to Tsonga translator Telugu to Turkish translator Telugu to Turkmen translator Telugu to Twi translator Telugu to Ukrainian translator Telugu to Urdu translator Telugu to Uyghur translator Telugu to Uzbek translator Telugu to Vietnamese translator Telugu to Welsh translator Telugu to Xhosa translator Telugu to Yiddish translator Telugu to Yoruba translator Telugu to Zulu translator